• Ana Sayfa
 • Teşkilat Yapısı
 • Tarihçe ve Bağlı Şubeler
 • Yasal Düzenlemeler
 •  
  Taşra Atama Dairesi Başkanlığı - Bağlı Şubelerin Görevleri

  ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

  Taşra Atama Dairesi Başkanlığı, Bakanlık Makamının 09/05/2011 tarihli ve 31119 sayılı onayıyla kurulmuş, aşağıda ismi belirtilen şubeler Dairemize bağlanmıştır.

  Bilgi Edinme ve Yönetim Şubesi :
  Personel :

  ŞUBE ADI

  BİLGİ EDİNME VE YÖNETİM ŞUBESİ

  E-MAİL ADRESİ

   pgm_tasra@meb.gov.tr

   

   

  Sıra No

  Adı Soyadı

  Unvanı

  Telefon No

  Açıklamalar/

  E-mail Adresi

  1

  Oya ERDOĞAN

  Şube Müdürü

  413 17 31

  oerdogan@meb.gov.tr

  2

  Mahmut YAPICI

  Şef

  413 18 86

   

  3

  Hüseyin ÇETİN

  Şef

  413 18 86

   

  4

  Fernaz KAMEL

  Şef

  413 18 86

   

  5

  Celalettin ALAN

  Şef

  413 17 33

   

  6

  Şerife ÖZCAN

  V.H.K.İ.

  413 18 86

   

   

  Şubenin Görevleri :
  • Gelen-giden evrak kayıtlarını tutup, ilgili birimlere yönlendirmek

  • Dairemize BİMER ve Bilgi Edinmeden gelen elektronik postaları ilgili şubelere yönlendirmek, bu başvuruların gerekli takibini yapmak,

  • Taşra Atama Dairesi Personelinin Özlük Modülündeki bazı (MEB içi görevlendirme kaydı vb.) bilgilerinin güncelliğini sağlamak,

  • Dairemiz demirbaş malzemeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  • Genelge ve duyuruları personele duyurmak ve tebliğ etmek,

  • Dairemizle ilgili genelge ve genel yazılara cevap vermek,

  • Personelin demirbaş,  kırtasiye vb. ihtiyaçlarını karşılamak

  • Personelin izin belgesini özlük modülü üzerinden düzenlemek ve gerekli kayıtları tutmak,

  • Personelin yemek kartı işlemlerini modül üzerinden düzenlemek,

  • Personelin toplu taşıma kartı listesini düzenleyerek İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

  • Dairenin her türlü onay ve görevlendirme iş ve işlemleri hazırlayıp, gerekli kayıtları tutmak,

  • Dairenin Web sitesi ile ilgili işlemleri yapmak,

  • Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yürütmek.

  Başa Dön

  İl Yöneticileri Şubesi :
  Personel :

  ŞUBE ADI

  İL YÖNETİCİLERİ ŞUBESİ

  E-MAİL ADRESİ

  pgm_tasra_il@meb.gov.tr

   

  Sıra No

  Adı Soyadı

  Unvanı

  Telefon No

  Açıklamalar/

  E-mail Adresi

  1

  İnci BORA

  Şube Müdürü

  413 17 26

  incibora@meb.gov.tr

  2

  Saniye AKTAŞ

  Şef

  413 17 32

   

  3

  Hanife KURT

  Şef

  413 17 34

   

  4

  Serkan KOÇAK

  Şef

  413 17 34

   

   

  Şubenin Görevleri :
  • MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre atama işlemlerini yürütmek,

  • Müşterek karara dayalı atama işlemlerini yürütmek,

  • 2547 sayılı Kanunun 38’inci maddesine İl Millî Eğitim Müdürü görevlendirme veya vekalet verme işlemlerini yürütmek,

  • Hizmetin gereği atama-yer değiştirme-görevden alma (soruşturmaya dayalı yer değişikliği veya yönetim görevinden alma, isteğe bağlı yer değişikliği, alt grup görevlere atama ya da ayrılmak) işlemlerini yürütmek,

  • Yöneticilikten ayrılmak isteyenler ile ilgili işlemleri yürütmek,

  • Başka kurumlarda bir göreve naklen atanma isteklerine ilişkin muvafakat vermek,

  • Görev alanı ile ilgili konularda açılan idari davalara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğinin savunmasına esas sağlayacak bilgi ve belge ile görüş oluşturmak,

  • Mahkeme kararları gereği işlemleri yürütmek,

  • Görevlendirme/vekâlet işlemlerini yürütmek,

  • Özre bağlı yer değişikliği işlemlerini yürütmek,

  • Memuriyet görevinden istifa-müstafi işlemlerini yürütmek,

  • Personel şahıs dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,

  • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak personelin seçimi ile eğitim programlarını hazırlamak,

  • Şubenin görev alanı ile ilgili işlemlerin dökümünü teşkil eden istatistiki bilgileri hazırlamak ve güncellemek,

  • Bilgi Edinme başvurularını cevaplamak

  • Başkanlık tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  Başa Dön

  İlçe Yöneticileri Şubesi :
  Personel :

  ŞUBE ADI

  İLÇE YÖNETİCİLERİ ŞUBESİ

  E-MAİL ADRESİ

  pgm_tasra_il@meb.gov.tr

   

  Sıra No

  Adı Soyadı

  Unvanı

  Telefon No

  Açıklamalar/

  E-mail Adresi

  1

  Ünal DEMİR

  Şube Müdürü

  413 17 30

  unaldemir@meb.gov.tr

  2

  Ersin ASLAN

  Şef

  413 17 32

   

  3

  Abdurrahman KAYGUSIZ

  Şef

  413 17 32

   

  4

  Beyhan ATASOY

  Şef

  413 17 32

   

  5

  Abdullah Faruk DEMİR

  Şef

  413 17 32

   

  6

  Serkan ZENGİN

  V.H.K.İ.

  413 17 34

   

  7

  Ceren ŞEN

  Memur

  413 17 34

   

   

  Şubenin Görevleri :
  • MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre atama işlemlerini yürütmek,

  • Hizmetin gereği atama-yer değiştirme-görevden alma (soruşturmaya dayalı yer değişikliği veya yönetim görevinden alma, isteğe bağlı yer değişikliği, alt grup görevlere atama ya da ayrılmak) işlemlerini yürütmek,

  • Yöneticilikten ayrılmak isteyenler ile ilgili işlemleri yürütmek,

  • Başka kurumlarda bir göreve naklen atanma isteklerine ilişkin muvafakat vermek,

  • Görev alanı ile ilgili konularda açılan idari davalara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğinin savunmasına esas olacak bilgi ve belge ile görüş oluşturmak,

  • Mahkeme kararları gereği işlemleri yürütmek,

  • Görevlendirme/vekâlet işlemlerini yürütmek,

  • Özre bağlı yer değişikliği işlemlerini yürütmek,

  • Memuriyet görevinden istifa-müstafi işlemlerini yürütmek,

  • Personel şahıs dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,

  • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak personelin seçimi ve bununla ilgili eğitim programlarını hazırlamak,

  • Şubenin görev alanı ile ilgili işlemlerin dökümünü teşkil eden istatistiki bilgileri hazırlamak ve güncellemek,

  • Bilgi Edinme başvurularını cevaplamak

  • Başkanlık tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  Başa Dön

  Teknik Personel ve Özelleştirme Şubesi :
  Personel :

  ŞUBE ADI

  TEKNİK PERSONEL VE ÖZELLEŞTİRME ŞUBESİ

  E-MAİL ADRESİ

  pgm_tasra_teknik@meb.gov.tr

   

  Sıra No

  Adı Soyadı

  Unvanı

  Telefon No

  Açıklamalar/

  E-mail Adresi

  1

  Mehmet Bakır YORGANCI

  Şube Müdürü

  413 18 85

   

  2

  Ahmet DEMİR

  Şef

  413 18 87

   

  3

  Yurdagül Yılmaz DEMİRKAN

  Programcı

  413 18 87

   

  4

  Zehra ERDEM

  V.H.K.İ.

  413 18 87

   

   

  Şubenin Görevleri :

  Devlet Personel Başkanlığı tarafından 4/C sözleşmeli statüsünde istihdam edilmek üzere yönlendirilmesi yapılan personel hariç, 4046 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza yönlendirilmesi yapılan personelin atama iş ve işlemlerini yürütmek.

  Teknik Hizmetler Sınıfı (teknisyen hariç) ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelin atama ve yer değişikliği işlemlerini norm kadro çerçevesinde yerine getirmek.

  Sivil Savunma Uzmanlarının Atama ve Yer Değiştirme işlemlerini yapmak,

  Tesis Müdürlüklerine atama ve yer değiştirme işlemlerini yapmak,

   Dairemizce atama işlemleri yürütülen personelden;

  -          Başka kurumlarda bir göreve naklen atanma isteklerine ilişkin muvafakat vermek,

  -          Mahkeme kararları gereği işlemleri yürütmek,

  -          Özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemlerini yürütmek,

  -          Memuriyet görevinden istifa-müstafi işlemlerini yürütmek,

  -          Görev alanı ile ilgili konularda açılan idari davalara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğinin savunmasına esas olacak bilgi ve belge ile görüş oluşturmak.

  -          Mevcut personelin istatistik ve arşiv işlerini yürütmek.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında yer alan muhtelif unvanlardaki sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin ihtiyaç duyulması halinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde vize işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

  MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personelin atama işlemlerini yürütmek.

   Şube görev alanı içerisine giren konulara ait Bilgi Edinme ve  BİMER’den gelen başvuruların cevaplandırılması.

  Başa Dön

  İnsan Kaynakları Şubesi :
  Personel :

  ŞUBE ADI

  İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

  E-MAİL ADRESİ

  pgm_tasra_ik@meb.gov.tr

    

  Sıra No

  Adı Soyadı

  Unvanı

  Telefon No

  Açıklamalar/

  E-mail Adresi

  1

  Yüksel MUTLU

  Şube Müdürü

  413 13 47

  ymutlu@meb.gov.tr

  2

  Sare ÖCAL

  Şef

  413 14 14

   

  3

  Gülten Güzel KÜÇÜK

  Şef

  413 14 14

   

  4

  Candan BAŞ

  Şef

  413 14 26

   

  5

  Nermin TURGUT

  Şef

  413 14 24

   

  6

  Nermin AKTÜRK

  Şef

  413 14 27

   

  7

  Bekir ÖNAL

  Şef

  413 14 27

   

  8

  Mümin YIĞIN

  Şef

  413 14 25

   

  9

  Mehtap AYMERGEN

  Bilg. İşlt.

  413 14 24

   

  10

  Servet GÜN

  Bilg. İşlt.

  413 14 21

   

  11

  Birsen BALCIOĞLU

  V.H.K.İ.

  413 14 21

   

  12

  İlknur DELİHASAN

  V.H.K.İ.

  413 14 26

   

  13

  Fatma ÖREN

  V.H.K.İ.

  413 14 26

   

  14

  Nurhan TAŞKAN

  Memur

  413 14 23

   

   

  Şubenin Görevleri :
  • MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen hizmet grupları ve kadrolardan, memur, döner sermaye saymanı ve şef unvanları için görevde yükselme sürecini yürütmek,

  • MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolardan teknisyen ve programcı için unvan değişikliği iş ve işlemlerini yürütmek,

  • Korunmaya muhtaç çocukların istihdamına yönelik olarak Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bildirilen aday listelerine göre il bazlı kadro planlaması yapmak ve sınav- başvuru kılavuzunun hazırlayarak Valiliklere bildirmek,

  • İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatı gereğince Bakanlığımıza yönlendirilen şehit yakınlarının istihdamına yönelik kadro kontrolü, atama ve geri bildirim konularında ilgili Valiliklerle koordine sağlamak,

  • 6111 sayılı Torba Kanun ile getirilen yeni düzenlemeye göre merkezi sınav ve merkezi yerleştirme ile özürlü personel alınacağından, bu düzenleme çerçevesinde il ve unvan bazında kadro planlaması yapmak, belirlenen kadroları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek, bu kapsamda istihdam edilen personelin Valiliklerce atamasının yapılmasını sağlamak,

  • Ohal kapsamındaki bölgelerde görev yapanların yer değişikliklerine ilişkin işleri yürütmek,

  • KPSS sınav sonucuna göre istihdam edilecek personelin nitelik ve sayısını Devlet Personel Başkanlığına bildirmek, bildirilen kadrolara ÖSYM tarafından yerleştirilen personelin atamalarının Valiliklerce yapılmasını sağlamak ve DPB ve ÖSYM’ye bildirmek,

  • Şubemiz görev alanına giren unvanlarda, iş başvuruları, yer değiştirme başvuruları, idari davalar, mahkemeler ile icra müdürlüklerinin görev yeri tespiti yazıları, askerlik tehir işlemleri ve soruşturma sonucu görev yeri değişikliklerini yapmak,

  • Bakanlığımız aleyhine açılan idari davalara ilişkin savunmaya esas görüş bildirmek,

  • Devlet Personel Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamında 4/C sözleşmeli statüsünde istihdam edilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek

  Başa Dön