Arşiv

Kılavuz Arşivi


Kadro Unvanları

Serbest Kadrolar


 

 

 

 

NORM KADRO ŞUBESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

OKUL/KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK

 • Okul ve kurumların yapısal durumları, özellikleri ve öğrenci sayılarına göre yönetici norm kadrolarını belirlemek.
 • Okul ve kurumların haftalık ders yükü ve şube sayılarına göre alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarını belirlemek.
 • Özel eğitim okul ve kurumlarının özelliklerine göre öğretmen norm kadrolarını belirlemek.
 • İl, İlçe, Belde ve birden fazla okulu bulunan köylerde eğitim bölgeleri oluşturarak eğitim bölgesine bağlı okul ve kurumların toplam ders yüküne göre alanlar bazında bölgenin öğretmen normunu belirlemek.
 • Hizmet verdiği alanın nüfusuna göre rehberlik araştırma merkezlerinin rehber öğretmen norm kadrolarını belirlemek.
a) Ülkemizde nüfus sayımı sonuçlarının Devlet İstatistik Enstütüsünden alınarak il ve ilçe bazında sisteme yüklenmesi.
b) Norm kadro Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda belirlenen okul ve kurumların yönetici ve öğretmen kadrolarını kontrol etmek ve onaylamak.
c) Yeni açılan ve derslik sayılarının artmasına bağlı olarak okul ve kurum açılış onaylarıyla birlikte yönetici ve alanlar bazında öğretmen kadrolarını belirlemek.
d) Yönetmeliğin öngördüğü tarihlerde okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının değişikliklerinin okul/kurum müdürlüklerince girilmesini sağlamak, kontrol etmek ve onaylamak.
e) Okul ve kurum yönetici ve öğretmen norm kadrolarını alanlara göre sayısal bazda Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
f) Norm Kadro Yönetmenliğinin 21.maddesi gereğince;
 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirilmelerinden önce,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirilmeden önce,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 77,78 ve 108 inci maddelerine göre bir yıldan fazla aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunanlar(muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç)aylıksız izin verilmeden önce,
 • 1-4 üncü derecede olan öğretmenlerden sağlık durumunun öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı sağlık kurulu raporunda belirtilenlerin atanmalarında kullanılmak üzere, Kadrolarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılması ve görev sürelerinin bitmesi veya sağlık özürlerinin ortadan kalkması durumunda okul/kurumlara atamalarının sağlanması ve bu sebeplerden dolayı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılan kadroların iptal edilmesi.
 • Yönetici ve öğretmenlerin atama ve yer değiştirme döneminde iller bazında alanlar itibariyle ihtiyaçlarının belirlenmesi ve atama birimlerine rapor şekilde sunulması. h) Doğrudan merkeze bağlı ve Akşam Sanat Okulu statüsünde olan; Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu,
  • Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu,
  • Doğrudan merkeze bağlı okulların yönetici ve öğretmen sayılarının Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşlerinin alınarak Bakanlığımızca belirlenmesi.
  Eğitim içinde üretim yapan okul/kurumların uluslar arası veya başka kurum ve kuruluşlarla yapmış oldukları antlaşmalar doğrultusunda proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen norm kadrolarının belirlenmesi.l) Norm Kadro ile ilgili idari davaların Hukuk Müşavirliği ile koordineli yürütmek.m) Atama birimleri ile koordineli çalışmak. n) Norm Modülü ile ilsis arasındaki koordineyi sağlayarak sistemin sağlıklı işletilmesini bilgi akışının zamanında ve doğru ulaşmasını sağlamak. o) Norm Modülü üzerinde yapılması gereken değişiklikleri yapmak, sistemin ihtiyaçları karşılayacak düzeye getirilmesini sağlamak.

  GENEL İDARE HİZMETLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİ, TEKNİK HİZMETLERİ VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN NORM KADROLARININ BELİRLENMESİ

  • İl ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yönetici kadrolarını belirleme. Ataması yapılan personelin atamasının yapıldığı yere kadrosunu sağlamak. Sınıf ve unvan değişikliği yapılan personelin kadrolarının sistemde düzeltilmesi. Değişim çalışmalarındaki sağlanan kadroların sisteme girilmesi.
  • Amirlerince verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak.

 Tasarım:T.GENÇ 2007