Arşiv

Kılavuz Arşivi

 

 

 

 


« sağa | sola »
Yeni 2012 Yılı Zam ve Tazmiantlar Listesi ......TIKLAYINIZ
Yeni Norm Kadro Modülünün Okul ve Kurum Müdürlüklerine açılma yazısı için......TIKLAYINIZ
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dikkatine....TIKLAYINIZ
EK-5 Çizelge için.....TIKLAYINIZ
Norm Kadro Uylamasına ilişkin 05/04/2011 tarihli Genelgeiçin......TIKLAYINIZ
2011 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınav Duyurusuiçin........TIKLAYINIZ
Norm Kadro Modülünün Okul ve Kurum Müdürlüklerine açılma yazısı için........TIKLAYINIZ
Özürlü Personel Atama Sonuçları için........TIKLAYINIZ
Özürlü Personel Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanlar için........TIKLAYINIZ
2010 Yılı MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Memur Unvanlı Kadrolara Atama Sonuçları için........TIKLAYINIZ
Norm Kadro Modülünün Okul ve Kurum Müdürlüklerine açılma yazısı için........TIKLAYINIZ
2010 Yılı  Meb Merkez ve Taşra Teşkilatı  Memur Unvanlı Kadrolara Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklara İlişkin Atama Başvuru Ekranı için.........TIKLAYINIZ
2010 Yılı  Meb Merkez ve Taşra Teşkilatı  Memur Unvanlı Kadrolara Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklara İlişkin Atama Başvuru Kılavuzu için........TIKLAYINIZ
2010 SHÇEK Tarafından Bakılan Ve Korunan Çocuklardan MEB Taşra Teşkilatı Personel Alımına İlişkin Duyuru için ........TIKLAYINIZ

2010 Yılı Özürlü Personel İstihdamına İlişkin Sınav Ek Duyurusu için ........TIKLAYINIZ

Özürlü Personel Alımı Başvurularına İlişkin Yapılan Değişiklikler İçin Açıklama için ........TIKLAYINIZ
2010 Yılı Taşra Teşkilatı Öğretmen,Memur ve Hizmetli Unvanlı Kadrolara Özürlü Personel Alımına İlişkin Sınav Başvuru Ekranı İçin........TIKLAYINIZ

2010 Yılı Taşra Teşkilatı Özürlü Personel Alımına İlişkin Sınav Başvuru Ve Atama Kılavuzu  ........TIKLAYINIZ

Meb Merkez ve Taşra Teşkilatı Boş Bulunan Memur Unvanlı Kadroların Kontenjan Listesi
için ........TIKLAYINIZ

Meb merkez ve taşra teşkılatı boş bulunan memur unvanlı kadrolara başvuru yapan personel listesi için ........TIKLAYINIZ

2010 yılı merkez ve taşra teşkilatı personeline ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin cetveller için........TIKLAYINIZ

Merkez Ve Taşra Teşkilatı Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Ekranı için........TIKLAYINIZ
Merkez Ve Taşra Teşkilatı Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu için........TIKLAYINIZ
Şef Nakil Durdurma İşleminin Kaldırılmasına İlişikin Yazı  için........TIKLAYINIZ
2010  yılı taşra teşkilatı veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına başvuru ekranı  için .......TIKLAYINIZ
2009 Aralık Dönemi Şef Atama Sonuçları için .......TIKLAYINIZ

Taşra Teşkilatı V.H.K.İ. Kadrolarına Başvuru ve Atama Duyurusu için .......TIKLAYINIZ


2009 yılı ilan edilen boş kadroları için atama başvurusu için.......TIKLAYINIZ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şef kadroları için 14 Kasım 2009 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atama başvuru duyurusu ve kılavuzu için.......TIKLAYINIZ2010 Yılı Boş Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru için.......TIKLAYINIZ
MEB Bağlı Okul ve Kurumlara Özürlü Memur Alımına İlişkin Duyuru için.......TIKLAYINIZ

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik.....için TIKLAYINIZ
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatında Boş Bulunan Şef Kadrolarına Başvuru Yapan Personel Listesi için.......TIKLAYINIZ
MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personelin GİH Sınfı Memur Kadrolarına Yapılacak Olan Görevde Yükselme Duyurusu için.......TIKLAYINIZ
Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek için Görevde Yükselme Sınavı Başvuru ekranı için.......TIKLAYINIZ

M.E.B. 2009 Yılı Boş Şef Kadroları için Yapılacak Görevde Yükselme Çalışmasına İlişkin Duyuru İçin............ TIKLAYINIZ
Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine
Norm Kadro Modülü 01 Eylül  – 02  Ekim  tarihleri arasında açılmış olup, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlsis Yöneticilerine yetki verilmiştir. İlsis yöneticileri tarafından  01 - 18  Eylül tarihleri  arasında okul ve kurum müdürlüklerine   işlem yapma yetkisi verilmesi, 18 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında da  İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince girilen bilgilerin kontrolünün yapılması gerekmektedir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 7/7/2009 tarih ve 80 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların Yürürlüğe Girmesiyle 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı karar, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Karar için...
TIKLAYINIZ
Esaslar için...TIKLAYINIZ
Çizelge için...TIKLAYINIZ
Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanlarının Belirlenmesi için.....TIKLAYINIZ
Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine       
  Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince; “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.” denilmektedir. Ancak, Mesleki ve Teknik Okullarda okul türlerinin azaltılmasına yönelik norm kadrolarda güncelleme yapılması, ilköğretim okullarının öğrenci kayıt işlemlerinin haziran ayında tamamlanması ve Ağustos atama döneminde  yeni eğitim-öğretim yılının  öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için, 29 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında sistem açılmış, Okul ve kurum müdürlüklerinin  Norm Kadro Modülünde güncelleme yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlsis Yöneticilerine  yetki verilmiştir. İlsis yöneticileri tarafından  29 Haziran- 6  Temmuz tarihleri  arasında okul ve kurum müdürlüklerine  işlem yapma yetkisi verilecektir. 6- 10 Temmuz tarihleri arasında ise İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri okul ve kurumların sisteme girmiş oldukları bilgilerin  kontrolü yapacaktır.
 
Merkez ve taşra teşkılatı münhar kadrolara her türlü şef nakli ve atamalarının durdurulmasına ilişkin duyuru için........TIKLAYINIZ
Halkeğitim merkezleri ve bilim sanat merkezlerinin yönetici ve öğretmen norm kadroları yeniden belirlenmiş olup 21/05/2009 tarihinde onaylanmış, elektronik ortamda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
2009 Yılı S.H.Ç.E.K. Tarafından Bakılan ve Korunan Çocukların M.E.B. Taşra Teşkilatına Sınavla Hizmetli Olarak Atamalarına İlişkin Valilik Yazısı İçin.........TIKLAYINIZ
Kılavuz için 
.........TIKLAYINIZ
2009 Yılı Taşra Teşkilatında İlan Edilen Boş Şef Kadroları İçin Atama Sonuçları İçin.........TIKLAYINIZ
2009 Yılı Taşra Teşkilatında İlan Edilen Boş Şef Kadroları için Atama İş ve İşlemlerine ilişkin Atama Kılavuzunu görmek için.........TIKLAYINIZ
2009 Yılı Yan Ödeme Cetvelleri Yayımlanmıştır.........TIKLAYINIZ
Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı EÖH Sınıfı dışında diğer hizmet sınıflarında (GİH, SH, TH, YH) çalışan personele 2008 yılı kadro değişikliği ile üst derece sağlanan personele ait kararnameler düzenlenerek 08.01.2009 tarihinde elektronik ortamda illere gönderilmiştir.
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkılatında Boş Bulunan Şef Kadrolarına İlişkin Duyuru için.........TIKLAYINIZ
2008 Şeflik Başvuru Duyurusu ve Kontenjanlar için.......TIKLAYINIZ
Şeflerin Özlük Hakları........TIKLAYINIZ

Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine.........TIKLAYINIZ

P.G.M. Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen Kadroları İçin Atama Başvuruları için ........TIKLAYINIZ


Unvan Değişikliği Hususunda Ek Açıklama için........TIKLAYINIZ

Unvan değişikliği sınavı sonucu Mimar,Mühendis,Tekniker ve Teknisyen olarak atanacaklara ilişkin başvuru kılavuzunu görmek için ........TIKLAYINIZ

Personel Genel Müdürlüğü Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınav Sonucu Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.Sınav sonucunu görmek için........TIKLAYINIZ
2008 Yılı S.H.Ç.E.K. Kurumu Tarafından Bakılan ve Korunan Çocukların M.E.B. Taşra Teşkilatına Sınavla Hizmetli Olarak Atamalarına İlişkin Valilik Yazısı İçin……TIKLAYINIZ   Açıklamalar İçin……..TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Özürlü Memur Alımına İlişkin Açıklamalar için…… TIKLAYINIZ
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar Onaylandı..........TIKLAYINIZ
maliyeresmigazetehizmeticisueokul

 Tasarım:T.GENÇ 2007